กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลียีบางละมุงอินเตอร์-เทค ร่วมกับเทศบาลตำบลบางละมุง จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดประชุดคงคา

Visitors: 177,018