กิจกรรมวันไหว้ครู 2560 วิทยลาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค  ได้ดำเนินกิจกรรมไหว้ครู  เพื่อรำลึกถึงพระคุณครู ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนยน 2560 ณ โดมวิสุทธาจารย์ โดยมี นายสุชาติ  วงศ์พิพันธ์ (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ) เป็นประธานในพิธี

Visitors: 177,018