ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นประดู่    หมายถึง  ต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม  มีพุ่มทรงที่สวยงามกลมกลืน ต้นไม้ที่มีความแข็งแรง   และมีความอ่อนไหว  พลิ้วต่อลม

Visitors: 177,018