พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  วิชาอาหารหวานไทยแห่งอนาคต  จำนวน  30  ชั่วโมง  วันที่  22  เมษายน  2561  ณ  ห้องประชุมไม้เทพทาโร  วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค  โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย  อาจารย์สุชาติ  วงศ์พิพันธ์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
Visitors: 174,602