กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ณ กลุ่มประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 2

Visitors: 174,603