ภาพกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรม มายด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Visitors: 174,603