6-7 มิถุนายน 2562 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

วัทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ได้นำนักศึกษาระดับ ปวช.1 เข้ารวมกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ สำนักสงฆ์ธุดงคสถาน
Visitors: 166,504