28 ก.ค 2562 กิจกรรม Big Cleanning Day

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมนำนักศึกษาทำความสะอาดวิทยาลัยเพื่อ ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีจิตสาธารณะ 

Visitors: 165,360