เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

038-234 343-4

Line ID

@inter-tech

แผนกอุตสาหกรรม

ด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ครบครัน และอาจารย์ผู้สอนผู้ทรงคุณวุฒิ กับสาขามากมายที่จบการศึกษาพร้อมประกอบอาชีพได้ทันที

แผนกบริหารธุรกิจ

หลักสูตรอบรมการเรียนรู้ และปฏิบัติได้จริง ในภาคการบริหารด้านการจัดการ, บัญชี, การโรงแรม, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ

ตรวจสอบงานทะเบียนการศึกษา ดูแลการเรียนการสอนของนักศึกษา ครบคลุมทุกด้านทั้งวิชาการ และงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Image

Welcome to INTER-TECH

ประการณ์กว่า 40 ปี

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค(BANGLAMUNG INTER-TECH) เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อย่อโรงเรียน "Inter-tech" เปิดสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โดยมีสาขาต่างๆ ดังนี้
ระดับ ปวช. สาขาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการโรงแรม / สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาไฟฟ้ากำลัง
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการจัดการทั่วไป / สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / สาขาไฟฟ้ากำลัง / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

426

นักศึกษาแผนกบริหารปัจจุบัน

212

นักศึกษาแผนกช่างปัจจุบัน

325

นักศึกษาจบแล้วมีงานทำปี63

324

นักศึกษาจบแล้วศึกษาต่อปี63

INTER-TECH ACTIVITY

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Image

พิธีรับวุฒิการศึกษาประจำปี 63 โดยทางวิทยาลัย ได้พาคณะอาจารย์และลูกศิษย์ ไปผ่อนคลายที่โรงเแรม เอราวัณ พัทยา และจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรกับนักศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม 63 โดยมี ผอ.สุชาติ วงศ์พิพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาเข้ารับรวมทั้งสิ้น 542 ท่าน ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และภาคพิเศษ

พิธีรับวุฒิบัตรปี63

+
Image

ทางวิทยาลัย ได้พาคณะนักศึกษาระดับ ปวช.1-3 เข้าชมวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ ที่อุทยานรังสรรค์ นวัฒกรรมอวกาศ ต.เทศบาลนครเมืองแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้มีนักศึกษาได้เข้าร่วมการเดินทางในครั้งนี้ 250 คน โดยมีคณะครูอาจารย์คอยดูแลตลอดทริป อีกทั้งยังได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่หาชมได้ยาก จากคณะเจ้าหน้าที่ ที่มาให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

กิจกรรมทัศนศึกษา

+
Image

วิทยาลัย ได้จัดอบรมพิเศษกับทางนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ณ โรงเรมสายธารเรสซิเดนซ์ จังหวัดระยอง ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณะผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้กว่า 150 ท่าน ในช่วงวันที่ 12-14 กุมพาพันธ์ 63 โดยมีวิทยากรด้านจริยธรรม และกิจกรรมต่างๆ ได้เร่วมสนุกมากมาย อีกทั้งคณะครูอาจารย์ ยังได้มีโอกาสศึกษาแนวทางด้านจิตวิทยาการศึกษาเพิ่มเติมในทริปนี้ด้วย

เข้าค่ายอบรมจริยธรรม

+
Image

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปวส. ภาคพิเศษ และทวิภาคี ซึ่งมีสาขาการเรียนรู้มากมาย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบปกติ (จันทร์-ศุกร์) และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า พร้อมสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ โดยผ่านมาตรฐานการรองรับสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับนักศึกษาใหม่

+
Image

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปวส. ภาคพิเศษ และทวิภาคี ซึ่งมีสาขาการเรียนรู้มากมาย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบปกติ (จันทร์-ศุกร์) และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า พร้อมสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ โดยผ่านมาตรฐานการรองรับสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับนักศึกษาใหม่

+
Image

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปวส. ภาคพิเศษ และทวิภาคี ซึ่งมีสาขาการเรียนรู้มากมาย สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบปกติ (จันทร์-ศุกร์) และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เปิดรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า พร้อมสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ โดยผ่านมาตรฐานการรองรับสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับนักศึกษาใหม่

+

คณะผู้บริหาร

BANGLAMUNG INTER-TECH COLLEGE

Team Image

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผอ.บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผจก. บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

ชนาธิป สุภามงคลคำ

หน. สาขาการโรงแรม

Team Image

วิชัย หนองยาง

หน. ฝ่ายงานทะเบียน

ถาม-ตอบ

คำถามที่ถูกถามบ่อย

นักศึกษาทุกท่าน ที่จบระดับเทียบเท่า สามารถทำการศึกษาต่อได้ โดยระดับ กศน. มศ.3 สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช. ได้ และ กศน. มศ.6 สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. ได้เช่นกัน โดยจะได้รับการเรียนรู้ การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน ตลอดจนคำแนะนำการให้การศึกษาเทียบเท่ากับนักศึกษาที่จบภาคปกติมา เราไม่มีการแบ่งชนชั้น สามารถเข้าถึงวิชาที่เรียนได้อย่างเต็มที่ และทางวิทยาลัย ก็พร้อมให้คำปรึกษา ผลักดัน ให้นักศึกษาทุกท่านได้ศึกษาจบตามหลักสูตร
ทางวิทยาลัย ได้มีหลักสูตรภาคพิเศษ สามารถเลือกเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ได้ ในทุกสาขาและวิชาที่ต้องการ โดยสามารถเข้ามาปรึกษาแนวทาง หรือวิชาที่ตัวเองชอบ หรือต้องการต่อยอดการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาในงานของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าต้องเลือกเรียนสาขาไหน สามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรี เพื่อจะได้ค้นหาตัวเอง และความพร้อมของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนได้อย่างโดนใจ
นักศึกษาทุกระดับชั้น สามารถผ่อนค่าเรียนได้ในแต่ละเทอม โดยไม่จำเป็นต้องชำระทีเดียวหมด เพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของนักศึกษา และทางครอบครัว เพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการศึกษาโดยมีอุปสรรค์น้อยที่สุด ซึ่งสามารถเข้ามาพูดคุย ปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้ หรือหากทางนักศึกษา/ผู้ปกครอง ไม่สะดวกเข้ามาปรึกษาพูดคุย สามารถติดต่อสื่อสานได้ทางช่องทางโซเซียลต่างๆ ทั้งทางไลน์ ทางโทรศัทพ์ หรือทางเฟสบุ๊ค โดยเราจะเก็บความลับระหว่างสถาบันและนักศึกษาไว้อย่างดีที่สุด
ทางคณะครูอาจารย์ สามารถให้การศึกษาพิเศษแด่นักศึกษาเพิ่มเติมได้ ทั้งทางออนไลน์ หรือเรียนเพิ่มเติมหลังเวลาเรียนปกติในวิทยาลัย โดยจะขอพิจารณาเป็นเคสไป หากวิชาใด มีนักศึกษาเรียนไม่ทัน และมีความประสงค์ที่จะเรียนเพิ่ม ทางวิทยาลัยหากพิจารณาดูความเหมาะสมและเวลาที่ตรงกันได้แล้ว ก็จะทำการสอนและติวให้โดยไม่มีการคิดค่าศึกษาเพิ่มเติมภายหลัง เพราะเราต้องการให้นักศึกษาทุกท่าน ได้มีองค์ความรู้ สามารถจบออกไปและไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทางคณะครูอาจารย์ ได้มีการเช็ครายชื่อนักเรียนนักศึกษาทุกเช้าเป็นประจำ หากมีนักศึกษาท่านใดไม่เข้าเรียนตามเวลาที่กำหนด และไม่มีการแจ้งใดๆ จากตัวผู้ปกครองอย่างเป็นกิจลักษณะ ทางคณะครูอาจารย์จะรีบติดต่อประสานงานกับทางผู้ปกครอง เพื่อสอบถามและแจ้งให้กับทางผู้ปกครองได้ทราบทันทีในช่วงเช้า เพื่อจะได้ดูแลความปลอดภัยของตัวนักศึกษาในทุกระดับชั้น ทางวิทยาลัย จะคอยสอดส่องดูแลและติดตามตลอดช่วงเวลาการเข้าเรียนของนักศึกษาแต่ละวันอย่างเคร่งครัด
ทางวิทยาลัย ได้ปรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของโควิค เป็นการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยนักศึกษา สามารถเข้าเรียนได้ตามวันและเวลาในสถานที่ใดก็ได้ อาจจะเรียนอยู่ที่บ้าน, หอพัก, ศูนย์กักตัว หรือขณะเดินทาง เพียงแค่นักศึกษามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือโน๊คบุ๊ค ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนทได้ในช่วงที่มีการเรียนการสอน ก็สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกที่
ทางวิทยาลัย พยายามเข้าถึงตัวนักศึกษา เพื่อให้เข้าถึงปัญหาการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ในเรื่องของหลักสูตร ทางวิทยาลัยได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัย โดยคณะครูอาจารย์หลายๆ ท่าน ก็ได้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพราะความสำเร็จของนักศึกษา จะไม่ใช่แค่ได้วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องได้ความรู้ ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้เป็นสำคัญ หากนักศึกษาเรียนไม่ทัน เราก็พร้อมปรับ และสอนเพิ่มเติมให้ได้
ปัจจุบัน หน่วยงานในภาครัฐ พยายามผลักดันโครงการต่างๆ ในส่วนของระบบการศึกษา เนื่องด้วยภาวะโควิท ทำให้ทั้งตัวนักศึกษา และผู้ปกครอง ต่างก็ได้รับผลกระทบหลายด้าน และนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทางวิทยาลัย ได้ติดตามโครงการต่างๆ ที่ในภาครัฐได้สร้างมาตรการเยียวยา โดยทางวิทยาลัย ได้หาข้อมูล พร้อมแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองได้ทราบ เพื่อได้รับการเยียวยาที่เสมอภาคกัน
ทางวิทยาลัย ได้จัดรถรับส่งด้วยกัน 2 สาย มีสายพัทยา และสายบ่อวิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ประสงค์เดินทางมาเรียนด้วยรถรับส่ง ซึ่งทางวิทยาลัย จะจัดปล่อยคิวรถรับในช่วงเช้า และส่งกลับในตอนเย็น โดยพลขับที่มีใบอนุญาติการขับรถ และผ่านการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย รู้เส้นทางการเดินทางที่สะดวกสบาย
ตอนนี้ ทางวิทยาลัยได้มีช่องทางการติดต่อด้วยกันหลายช่องทาง หลายแพลตฟอร์ม เพื่อเอื้ออำนวยให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ได้ทำการสอบถาม ติดต่อ หรือรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น ทั้งเวปไซด์, เฟสบุ๊ค, แฟนเพจ, ไลน์แอด, ยูทูป, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล และกำลังต่อยอดไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้อีกหลากหลายช่องทาง
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผู้อำนวยการ บางละมุงอินเตอร์-เทค

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผู้จัดการ บางละมุงอินเตอร์-เทค

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ชนาธิป สุภามงคลคำ

หัวหน้า แผนกสาขาการโรงแรม

<

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

วิชัย หนองยาง

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผู้อำนวยการ บางละมุงอินเตอร์-เทค

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผู้จัดการ บางละมุงอินเตอร์-เทค

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

ชนาธิป สุภามงคลคำ

หัวหน้า แผนกสาขาการโรงแรม

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

วิชัย หนองยาง

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ ที่อยากให้นักศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียน เพื่อจะได้ความรู้ที่คุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไป เพราะทุกวันนี้ โลกเรามีความต้องการผู้ที่รู้ และมีความรู้ที่มากพอจะขับเคลื่อนโลกและเศรษฐกิจผ่านไปได้อย่างต่อเนื่อง การไม่รู้ และขาดความรู้ อาจจะทำให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกของคนที่ใฝ่รู้ได้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะน้อยตามมาในอนาคต ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับเวลาในการเรียนให้มาก เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

บทความพิเศษ

เรื่องน่ารู้จากแผนกต่างๆ

Image

สิ่งควรรู้ ปลูกบ้านใหม่

+

ในเดือนนี้ ทางแผนกงานช่าง ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพิจารณาซื้อบ้านใหม่ ว่าอะไรบ้างที่เราควรดู ควรตรวจสอบ เพื่อที่จะได้ไม่ปวดหัวหลังจ่ายเงินไปแล้ว

Image

รีไฟแนสซ์อย่างไร

+

บ้านผ่อนหมดแล้ว แต่อยากได้เงินมาหมุนทำธุรกิจใหม่ของตัวเอง ทำอย่างไร.. มองไปมองมา มีบ้านเนี้ยแหละที่พอจะพึ่งพาได้ กับการรีไฟแนนส์นั้นเอง ทำอย่างไร ต้องอ่าน

Image

สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน

+

ใกล้เรียนจบ หรืออยากหางานทำระหว่างเรียน ด้วยอายุยังน้อย ประสบการณ์ไม่มาก อาจจะยากที่จะโดนเลือก แต่จะทำอย่างไร ให้เพิ่มโอกาสการได้งานของตัวเองมากขึ้น