เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00-17:00

สายด่วน

0962245897

Line ID

@inter-tech

คณะผู้บริหาร / อาจารย์ผู้สอน

BANGLAMUNG INTER-TECH COLLEGE

Team Image

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผอ.บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผจก. บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

อ.ประทุมทิพย์ แก้วทองคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

Team Image

อ.วิชัย หนองยาง

หัวหน้างานทะเบียน

Team Image

อ.มานพ ฉ่ำเฉียวกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อาเนช หนูแสน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.จักรกฤษณ์ องค์อาษา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ปิติชา เทียมศิริ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ทรรศนีย์ อินจันทร์สุข

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.จิรายุ นาหว่าน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ยมลกช เอียสกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ชนาธิป สุภาคงมล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ณัฐรดาวรรณย์ บุญประดิษฐ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ธนภูมิ ธนวัฒน์ประเสริฐ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.กฤศ วรรณภักดี

ห.น. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Team Image

อ.ณัฏฐพัฒน์ มรุธพงษ์สาธร

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.พายุ ใจกล้า

หน.ทวิภาคี รักษาการแทนฝ่ายกิจการ นศ.

Team Image

อ.อิสรพงษ์ หงษ์ทอง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อิสรพงษ์ หงษ์ทอง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อิสรพงษ์ หงษ์ทอง

อาจารย์ประจำวิทยาลัย