เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน, 8:00 - 17:00

สายด่วน

038-234 343-4

Line ID

@inter-tech

คณะผู้บริหาร / อาจารย์ผู้สอน

BANGLAMUNG INTER-TECH COLLEGE

Team Image

นายสุชาติ วงศ์พิพันธ์

ผอ.บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

ภญ.พอพรรณ วงษ์พิพันธ์

ผจก. บางละมุงอินเตอร์-เทค

Team Image

อ.ชนาธิป สุภามงคลคำ

หน. สาขาการโรงแรม

Team Image

อ.วิชัย หนองยาง

หัวหน้างานทะเบียน

Team Image

อ.มานพ ฉ่ำเฉียวกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.อาเนช หนูแสน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.จักรกฤษณ์ องค์อาษา

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ปิติชา เทียมศิริ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ทรรศนีย์ อินจันทร์สุข

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.จิรายุ นาหว่าน

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ยมลกช เอียสกุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ธิติวุฒิ วงษ์พิพันธ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัย

Team Image

อ.ประทุมทิพย์ แก้วทองคำ

อาจารย์ประจำวิทยาลัย